Η παροχή αέρα κινητήρα με τον σωλήνα του παπά, το φίλτρο αέρος και την πολλαπλή εισαγωγή πρέπει να είναι καθαρά για την σωστή αναπνοή του κινητήρα.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος