Ενδιαφέρον

Η αγορά ανταλλακτικών Aftermarket

Η αγορά ανταλλακτικών Aftermarket

Η autoath.gr δραστηριοποιείται στο χώρο του ανεξάρτητου Aftermarket, συνεργαζόμενη με προμηθευτές ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας. Τι σημαίνουν όμως οι έννοιες αυτές για τους επισκευαστές οχημάτων, τους πωλητές ανταλλακτικών και τους οδηγούς αυτοκινήτων;

Λίγα λόγια για την αγορά ανταλλακτικών

 • ΟΕ (Original Equipment – Πρώτης τοποθέτησης).
  Είναι τα ανταλλακτικά που παράγονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή κάποιον κατασκευαστή ανταλλακτικών και χρησιμοποιούνται κατά την αρχική συναρμολόγηση του οχήματος. Τα ανταλλακτικά ΟΕ πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας του κατασκευαστή.
 • OES (Original Equipment Service).
  Είναι ανταλλακτικά, ίδια ή παρόμοιων προδιαγραφών με τα ΟΕ (πρώτης τοποθέτησης). Διατίθενται στη συσκευασία του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και συνήθως είναι διαθέσιμα από το επίσημο δίκτυο διανομέων και επισκευαστών των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
 • ΙΑΜ (Independent After Market ή Aftermarket).
  Στο aftermarket διατίθενται τα ανταλλακτικά απευθείας από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων.

Κατηγοριοποίηση Ανταλλακτικών Aftermarket

   • Πρώτης τοποθέτησης.
    Τα ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του αυτοκινήτου (OE & OES) . Η μόνη διαφορά τους είναι η συσκευασία , η οποία φέρει τα διακριτικά και το λογότυπο του αρχικού κατασκευαστή εξαρτημάτων (π.χ. BOSCH, NGK, PHILIPS, SKF, MONROE, LUK κτλ.)
   • Εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality).
    Είναι τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται με ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές με τα ανταλλακτικά πρώτης τοποθέτησης. Διατίθενται από προμηθευτές πρώτου εξοπλισμού ή από άλλους προμηθευτές Aftermarket.
   • Άλλα ανταλλακτικά Aftermarket.
    Τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά αποτελούν τις οικονομικότερες εναλλακτικές λύσεις. Απαιτείται προσοχή κατά την αγορά τους καθώς σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ανταλλακτικά αμφιβόλου ποιότητας.

Στην autoath.gr η ποιότητα των ανταλλακτικών είναι αδιαμφισβήτητη. Οι εμπορικές συνεργασίες με τους κορυφαίους οίκους κατασκευαστών ανταλλακτικών εγγυώνται στους πελάτες της εταιρείας και στον τελικό καταναλωτή την άριστη ποιότητα και την τεχνογνωσία των γνωστότερων brands του aftermarket.